"White Mountains, White Birch - Proverbs 19:17" 8x10 oil on linen